WISE

WISE Academic project call 2022

WISE fattade den 30 november 2022 beslut om bidrag inom utlysningen ”Academic project call”. Totalt 46 doktorand- och 44 postdoktorprojekt tilldelades medel. Av dem gick två doktorand- och ett postdoktorprojekt till institutionen för fysik och astronomi.

Läs mer om WISE Academic project call 2022

Doktorandprojekt

New materials for enhanced superconducting spintronics

Projekttitel: New materials for enhanced superconducting spintronics
Huvudsökande: Annica Black-Schaffer, avdelningen för materialteori

Annica Black-Schaffer

Oxide interfaces in PV material systems

Projekttitel: Oxide interfaces in PV material systems
Huvudsökande: Håkan Rensmo, avdelningen för röntgenfysik

Håkan Rensmo

Postdoktorprojekt

Materials for Next-Generation Electronics

Projekttitel: Materials for Next-Generation Electronics
Huvudsökande: Peter Oppeneer, avdelningen för materialteori

Peter Oppeneer
Senast uppdaterad: 2023-03-22