FREIA-laboratoriet

FREIA-Laboratoriet

Vid FREIA bedrivs forskning inom acceleratorfysik, generering av fotonstrålar med hjälp av laddade partiklar, acceleratorteknologi och instrumentation.

Populärvetenskaplig presentation

Våra forskningsområden

Kryocentrum

Heliumförvätskare och lagringskärl

Kryocentrum producerar och distribuerar flytande helium och flytande kväve ämnat för forskning inom universitetet.

Kryocentrum

Senast uppdaterad: 2023-06-15