Andra FREIA-relaterade länkar och dokument

ESS dokumentationsdatabaser

Document database
Accelerator RF and sub-topics

Referensböcker

Siemens Transmitter Tubes
Philips Electron Tubes

Event Generator EVG-230, Micro Research Finland Oy
Event Receiver EVR-230, Micro Research Finland Oy

FREIA posters

FREIA in a nutshell

Andra FREIA dokument

RAT installation
Guide - Installing RAT onto a Manjaro Linux Virtual Machine, Brännström, Joel
Shell script for updating RAT and all of it's prerequisites
Shell script for installation of RAT open source library for magnet design

Dokumentation

Publikationer (på engelska)

FREIA-rapporter, konferensartiklar samt artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Presentationer (på engelska)

FREIA-presentationer vid olika möten, workshops, konferenser och liknande.

Möten och konferenser (på engelska)

FREIA-relaterade konferenser, workshops och möten.

Senast uppdaterad: 2022-07-27