Samverkansprojekt kring energisnåla kalla magneter

Nu pågår ett samverkansprojekt kring energisnåla kalla magneter som ska utveckla tillverkningsteknik och ta fram en prototyp av en innovativ Canted-Cosine-Theta (CCT) kall supraledande magnet, som efterfrågas på den internationella marknaden.

Den tekniska utvecklingen står inför ett teknikskifte från varma normalledande magneter till kalla supraledande magneter. Den sistnämnda utnyttjar en supraledande effekt som skapas vid nedkylning med flytande helium. Jämfört med varma normalledande magneter, som använder vatten eller luftkyld kabel. De kalla magneterna har mycket högre strömtäthet än normalledande och kan därför vara mindre i storlek men samtidigt uppnå ett högre magnetfält med minskad energiförbrukning. För att möjliggöra en utveckling och tillverkning av dessa magneter krävs innovationssamverkan mellan forskning och näringsliv.

Forskning- och innovationssamverkan

Projektet Kompetens- och teknikspridning om kalla magneter för tillgång till en breddad internationell marknad delfinansieras av Europeiska regionala strukturfondsprogrammet för Småland och Öarna samt Region Kronobergs län.

Forskning- och innovationssamverkan mellan samverkanspartnerna ska utveckla och stärka de deltagande företagens kunskap, kompetens och innovationsförmåga. På sikt ska de bli kvalificerade leverantörer till den internationella forskningsinfrastrukturen i CERN. Därigenom ska de även kunna erbjuda supraledande magnetteknologi till internationella forskningsanläggningar och andra intresserade kunder. Vilket kommer leda till näringslivstillväxt i Kronobergsregionen.

Samverkansparter i projektet är Uppsala universitet, Linnéuniversitetet, Scanditronix Magnet AB, Ryd-Verken AB och Vattenskärningsteknik i Vislanda AB.

Projektet pågår mellan 1 oktober 2020 och 30 april 2023.

logotyper

Senast uppdaterad: 2021-11-26