Projekt kring kalla energisnåla magneter

Projektet Kompetens- och teknikspridning om kalla magneter för tillgång till en breddad internationell marknad ska genom forsknings- och innovationssamverkan öka kunskap och kompetens kring supraledande magneter, utveckla tillverkningsteknik och tillverka en canted cosine-theta (CCT) supraledande magnet.

Bildtext: Informationsfilm som beskriver projektet Kompetens- och teknikspridning om kalla magneter för tillgång till en breddad internationell marknad.

Om projektet

Projektet kring kalla energisnåla magneter syftar till att öka kunskap och kompetens kring supraledande magneter. Genom forskning- och innovationssamverkan ska projektet utveckla tillverkningstekniken samt ta fram en prototyp av en innovativ canted cosine-theta supraledande magnet, som efterfrågas på den internationella marknaden. På sikt ska de deltagande företagen bli kvalificerade leverantörer till den internationella forskningsinfrastrukturen i CERN. Därigenom ska de även kunna erbjuda supraledande magnetteknologi till internationella forskningsanläggningar och andra intresserade kunder. Vilket kommer leda till näringslivstillväxt i Kronobergsregionen.

Mål

Det övergripande målet är att stärka och utveckla deltagande företags teknikkunskap. Delmålen är:

  • Kompetensutveckling kring supraledande magneter.
  • Teknikutveckling av tillverkningsteknik för canted cosine-theta supraledande magneter.
  • Utvärdering av prototypen och kvalificering av deltagare som leverantör till CERN.
  • Utveckla en överförbar modell för forskningsnära samverkan med näringslivet.

Fakta

Projektledare: Maja Olvegård, forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, FREIA.

Deltagande organisationer: Uppsala universitet, LinnéuniversitetetScanditronix Magnet ABRyd-Verken AB och Vattenskärningsteknik i Vislanda AB.

Tidsplan: 1 oktober 2020 till 30 april 2023.

Finansiärer: Europeiska regionala strukturfondsprogrammet för Småland och Öarna, Region Kronobergs län, Uppsala universitet och Scanditronix Magnet AB.

Kontaktperson

Maja Olvegård

E-post: maja.olvegard@physics.uu.se
Telefon: 018-471 4981
Mobiltelefon: 072-9999627

EU-flagga Logga för Region Kronoberg

Senast uppdaterad: 2022-05-03