THz-FEL

Skiss av den framtida THz/foton-källanMed elektromagnetisk strålning i THz-området kan man undersöka och kontrollera lågenergetiska excitationer i materien som till exempel molekylära rotationstillstånd, DNA-dynamik, spinnvågor och Cooper-par. Det ökande intresset för THz-strålning har föranlett SUFEL (Stockholm-Uppsala centre for Free Electron Laser research) tillsammans med FREIA-laboratoriet att undersöka intresset från nationella användare för THz-fysik och utarbeta en konceptuell design av en kompakt mångsidig THz-fotonkälla. Målet är att bygga en THz-FEL baserad på en supraledande linjäraccelerator vid FREIA-laboratoriet, som bas för en nationell användarfacilitet.

Läs mer om THz-projektet på den engelska sidan.

Senast uppdaterad: 2022-03-17