Kryocentrum

Kryocentrum producerar och distribuerar flytande helium och flytande kväve för forskning vid universitetet. Dessutom produceras här kryogener för experiment vid testkryostaterna på FREIA-laboratoriet. Kryocentrum stöds av ett bidrag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Det är en viktig infrastruktur som behövs för att utveckla den supraledande accelerationsteknik som krävs för många av de framtida elektron- och protonacceleratorer som används för partikel- och materialfysik, såsom frielektronlasrar och högintensiva protonacceleratorer.

Årligen distribueras cirka 14 000 liter flytande helium och 100 000 liter flytande kväve till användare vid Uppsala universitet, SLU och andra institut i Uppsala.

Kryocentrum ligger i Freialaboratoriet vid Ångströmlaboratoriet. Man kommer in till Kryocentrum via plan 1 i Ångström eller från dörren vid södra parkeringen. Båda vägarna kräver passerkort. Ringklocka finns vid dörren.

Öppettider

Öppet för fyllning av flytande kväve: måndag – fredag, kl. 08.00 – 09.00.

Öppet för hämtning av flytande kväve: måndag – fredag, kl. 08.00 – 12.00.

Öppet för fyllning och avhämtning flytande helium enligt överenskommelse.

Tillträde med passerkort för avhämtning flytande kväve och flytande helium: måndag – fredag, kl. 08.00 – 12.00.

Öppettider sommar 2023

Utskänkning av flytande kväve och helium

Leverans av flytande kväve under sommaren kommer att ske mellan 9:00 och 11:00, på de dagar som visas med grönt i kalendern nedan.

För leverans av flytande helium, maila cryo@physics.uu.se, några dagar före önskad upphämtning.

Vid problem med dessa öppettider kontakta:

e-post: cryo@physics.uu.se
telefon: 072 999 90 90

Observera!

Hisstransport av flytande kväve och helium skall ske utan personer i hisskorgen. Se anvisningar för transport av farligt gods i Medarbetarportalen.

Vid frågor och beställningar kontakta Kryocentrums koordinator,
Esat Pehlivan 018-471 5933

Senast uppdaterad: 2023-06-08