Kryocentrum

Kryocentrum producerar och distribuerar flytande helium och flytande kväve för forskning vid universitetet. Dessutom produceras här kryogener för experiment vid testkryostaterna på FREIA-laboratoriet. Kryocentrum stöds av ett bidrag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Det är en viktig infrastruktur som behövs för att utveckla den supraledande accelerationsteknik som krävs för många av de framtida elektron- och protonacceleratorer som används för partikel- och materialfysik, såsom frielektronlasrar och högintensiva protonacceleratorer.

Årligen distribueras cirka 14 000 liter flytande helium och 100 000 liter flytande kväve till användare vid Uppsala universitet, SLU och andra institut i Uppsala.

Kryocentrum ligger i Freialaboratoriet vid Ångströmlaboratoriet. Man kommer in till Kryocentrum via plan 1 i Ångström eller från dörren vid södra parkeringen. Båda vägarna kräver passerkort. Ringklocka finns vid dörren.

Öppettider

Öppet för fyllning av flytande kväve: måndag – fredag, kl. 08.00 – 09.00.

Öppet för hämtning av flytande kväve: måndag – fredag, kl. 08.00 – 12.00.

Öppet för fyllning och avhämtning flytande helium enligt överenskommelse.

Tillträde med passerkort för avhämtning flytande kväve och flytande helium: måndag – fredag, kl. 08.00 – 12.00.

Öppettider under sommaren 2022

Utskänkning av flytande kväve och helium

Cryo Centrum kommer att fortsätta leverera flytande kväve och flytande helium under sommaren 2022. Leveransen sker endast de dagar som visas med grönt i kalendern nedan.

Observera att leverans av flytande kväve och flytande helium på de ”gröna” dagarna kommer att ske mellan 9:00 och 10:00, vilket skiljer sig från ordinarie schema.

Ordinarie schema (dvs. leverans varje dag mellan 8:00 och 9:00) kommer att användas från och med den 25 juli.

Vid problem med dessa öppettider kontakta:

e-post: cryo@physics.uu.se
telefon: 072 999 90 90

Observera!

Hisstransport av flytande kväve och helium skall ske utan personer i hisskorgen. Se anvisningar för transport av farligt gods i Medarbetarportalen.

Senast uppdaterad: 2022-06-13