Utbildning

Tre forskarstuderande har nyligen erhållit doktorsexamina och ytterligare sex studenter är för närvarande antagna till forskarstudier kopplade till FREIA.

Forskare vid FREIA deltar i institutionens undervisning och är ansvariga för följande kurser och projektarbeten.

Senast uppdaterad: 2021-08-18