Partikelsönderfall

Högenergifysik

Avdelningen för högenergifysik vid Uppsala Universitet forskar inom grundläggande fysik och gör experimentella och fenomenologiska undersökningar in i de okända områdena av fysiken bortom det utforskade minsta och största.

Läs mer om avdelningen för högenergifysik

Vad forskar vi om inom högenergifysik?

Vi studerar naturens minsta byggstenar och deras växelverkningar genom sofistikerade experiment som till exempel ATLAS-detektorn vid CERNs hadronkolliderare LHC (Large Hadron Collider) i Genève eller IceCube Neutrino Observatory, ett mycket stort neutrinteleskop uppfört djupt nere i isen vid Sydpolen. För att pröva och tolka experimentella och observationella resultat utvecklar vi också teoretiska modeller både inom och bortom Standardmodellen.

Senast uppdaterad: 2023-08-07