Forskargrupper vid avdelningen för högenergifysik

ATLAS vid Uppsala universitet

ATLAS-experimentet vid CERNs stora hadronkolliderare LHC (Large Hadron Collider) i Genève är ledande inom den experimentella forskningen inom elementarpartikelfysiken. Avdelningen för högenergifysik är med både i uppbyggnad och utveckling av den avancerade teknologin i experimentet och i den teoretiska tolkningen och analysen av de stora datamängder experimentet producerar.

Astropartikelfysik

Astropartikelfysikgruppen i Uppsala har ett stort intresse i neutrinostrålning och har deltagit i designen och konstruktionen av neutrinoobservatoriet IceCube på Sydpolen. Vi är en del av den vetenskapliga IceCube-kollaborationen som ansvarar for forskningen och analysen av data från detta neutrinoteleskop. Vi är också involverade i Hyper-Kamiokande, ett projekt som syftar till att utveckla och konstruera en stor vattenbaserad Cherenkovdetektor i Japan, efterföljaren till Super-Kamiokande. Dessutom utvecklar vi instrumentering och metoder för radiodetektion av ultrahögenergetiska neutriner för ARIANNA, RNO-G och IceCube-Gen2. Slutligen, är vi intresserade i PTOLEMY, ett projekt som syftar till att observera den kosmiska neutrinobakgrunden som har en temperatur c:a 1,95 K.

Teoretisk partikelfysik

Teorigruppen ägnar sig åt teoretisk fysik med koppling till experimentella frågeställningar. Vi studerar t.ex. Higgsfysik bortom Standardmodellen, den starka växelverkan och kvantkromodynamik, astropartikelfysik m.m.

Grid – Nätverksbaserad beräkningskraft

Analys av stora datamängder, som t.ex. de data som samlas in vid experimenten vid CERN, kräver tillgång till stora mängder databeräknings- och datalagringsresurser. Alla dessa resurser finns inte tillgängliga på ett enskilt datorcenter, utan resurser från många olika ställen används för att tillfredsställa dessa behov. Gruppen för nätverksbaserad beräkningskraft arbetar med utveckling av programvara för att kunna koppla samman dessa geografiskt åtskilda resurser till en nätverksbaserad beräkningsinfrastruktur.