Acceleratorfysik

Schematisk bild av strållinje

Acceleratorfysik behandlar fysiken i laddade partikelstrålar och planering, byggande, drift och optimering av partikelacceleratorer. Sedan en tid har vi mestadels arbetat med tre projekt: CLIC vid CERN, XFEL vid DESY och FREIA för ESS.

Pågående forskning

Populärvetenskaplig presentation

Senast uppdaterad: 2021-11-26