Pågående forskning inom acceleratorfysik

Acceleratorfysik behandlar fysiken i laddade partikelstrålar och planering, byggande, drift och optimering av partikelacceleratorer. Sedan en tid har vi mestadels arbetat med tre projekt: CLIC vid CERN, XFEL vid DESY och FREIA för ESS.

CLIC

Sedan 2006 arbetar vi med att utveckla nya accelerationsmetoder för Compact Linear Collider (CLIC) och har byggt och kör tvåstråletestanläggningen som visas i bilden för CTF3 på CERN. Nyligen visade vi att en mycket intensiv stråle genererar tillräckliga mikrovågor för att accelerera en andra stråle till höga energier på ett kort avstånd, vilket är en viktig förutsättning för CLIC.

XFEL

För Europeiska röntgen-frielektronlasern (XFEL), under konstruktion i Hamburg i Tyskland, bygger vi laservärmsystemet som ett svenskt in-kind bidrag till XFEL. I laservärmaren för vi en laser och en elektronstråle tillsammans i en speciell magnet i syfte att noggrant styra fördelningen av energier inom elektronstrålen för att förhindra instabiliteter.

FREIA

I FREIA utvecklar vi och provar en del av accelerationssystemet för den europeiska spallationskällan (ESS). Detta består av ett produktionssystem för högeffektsmikrovågor, supraledande resonatorer där strålen accelereras, och kryogenanläggningen för att kyla resonatorerna till 2 Kelvin.