Populärvetenskaplig presentation: Acceleratorfysik

Partikelacceleratorer är kraftfulla maskiner där laddade partiklar accelereras upp till höga hastigheter och energier. Det kan röra sig om elektroner, positroner, protoner eller andra elementarpartiklar. För att ge partiklarna ökad energi låter man dem accelereras av elektriska fält, ofta flera gånger om för att nå riktigt höga energier.

De partikelstrålar som acceleratorerna producerar används till exempel för att studera materiens minsta beståndsdelar genom att låta de accelererade partiklarna kollidera med atomerna i olika material eller med andra partikelstrålar.

Partikelacceleratorer används även inom sjukvården för att till exempel bestråla tumörer eller för att tillverka isotoper för diagnos eller behandling.

Senast uppdaterad: 2021-11-26