IceCube – medarbetare

För närvarande inkluderar IceCube-kollaborationen över 350 forskare från 58 institutioner i 14 länder. (Meet the Collaboration).

Astropartikelfysikgruppen vid Uppsala Universitet representeras av

Carlos Perez de los Heros (Professor)

Fysik bortom Standardmodellen med IceCube och PTOLEMY. Gruppledare för IceCubes arbetsgrupp för Fysik bortom Standardmodellen.

Erin O'Sullivan (Universitetslektor)
Högenergi- och supernovaneutriner med IceCube, Hyper-Kamiokande, och SuperNova Early warning System (SNEWS). Ordförande för IceCubes publikationskommitté.

Christian Glaser (Universitetslektor)
Radiodetektion av ultrahögenergineutriner med ARIANNA, RNO-G och IceCube-Gen2. Utvecklingsansvarig för NuRadioMC och NuRadioReco. Djupinlärning för eventrekonstruktion och triggeroptimering.

Olga Botner (Senior Professor)
Neutrinodetektion med IceCube och IceCube-Gen2. Gruppledare för ”Sweden Camera”-projektet för IceCube Upgrade. Institutionsledare för Uppsala inom IceCube. Före detta talesperson för IceCube (2013-2017).

Allan Hallgren (Senior Professor)
Neutrinodetektion med IceCube, ARIANNA, RNO-G och IceCube-Gen2. Utveckling av vindgeneratorer för radiodetektorer i extrema polarmiljöer.

Male AvatarNils Bingefors (Forskningsingenjör)
Utveckling av vindgeneratorer för radiodetektorer i extrema polarmiljöer.

 
Postdocs:
Male AvatarThorsten Glüsenkamp (since 2022)
Djupinlärningsbaserad eventrekonstruktion hos IceCube och utveckling av trigger för radiodetektion i is. Gruppledare för IceCubes rekonstruktionsarbetsgrupp.

Male AvatarAlan Coleman (since 2022)
Utveckling av trigger för radiodetektion i is hos RNO-G och i framtiden IceCube-Gen2. Radiodetektion av kosmisk strålning. Utvecklingsansvarig för CORSIKA8.

Ankur Sharma (2020-2022)
Röntgenstrålningsutvalda blazars med IceCube. 
PhD students:

Nora Valtonen-Mattila (since 2020)
Högenergisupernovaneutriner med IceCube. Lågenergiuppföljning av transienter med IceCube. Ombudsman för doktorander inom institutionen för fysik och astronomi.
 

Male AvatarJakob Beise (since 2021)
Supernovaneutriner med IceCube. Utveckling av våglängdsskiftare för IceCube-Gen2.Nils Heyer (since 2022)
Radiodetektion i is av ultrahögenergineutriner. Simulering av isens egenskaper med NuRadioMC. Djupinlärningsbaserad eventrekonstruktion. Utveckling av vindgeneratorer.
 
Male AvatarAxel Pontén (since 2022)
Fysik bortom standardmodellen med IceCube. Simulering och sök efter Long Lived Particles.


Male AvatarMartin Ravn (since 2023)
Djupinlärningsbaserad eventrekonstruktion med IceCube. Radiodetektion i is av neutriner.

 
Master- och kandidatstudenter:
Anantha Sreekala (2022-2023)
Utveckling av kod för uträkning av diffus supernovaneutrinobakgrund.

Arnau Serra (2022-2023)
Djupinlärningsbaserad eventrekonstruktion med graph neural networks. Utveckling av vindgeneratorer för radiodetektorer i extrema polarmiljöer.

Javier Eguiluz Romero (2022)
Djupinlärningsbaserad trigger med recurrent neural networks.

Erik Pettersson (2022)
Djupinlärningsbaserad trigger med recurrent neural networks.

Hans Alin (2021-2022)
Djupinlärningsbaserad trigger med autoencoders.

Ting Wing Choi (2022)
Djupinlärningsbaserad eventrekonstruktion med normalizing flows för radiodetektion i is.
-> Nu doktorand på Uppsala Universitet.

Lukas Liland (2022)
Djupinlärningsbaserad trigger för RNO-G.

Anton Holmberg (2022)
Generativa modeller för simulering av radiostrålning från neutriner i is.

Nils Heyer (2021-2022)
Effekt av birefringence på radiostrålnings propagering i is. Masterarbetet resulterade i publikation The European Physical Journal C 83, 124 (2023), och bidragande till ARENA2022-konferensen.
-> Nu doktorand på Uppsala Universitet.

Jakob Beise (2020-2021)
Iskalibreringsystem för radiodetektion av neutriner i is. Masterarbetet resulterade i publikation JINST 18 (2023) P01036 och konferensbidragande PoS(ICRC2021)1069.
-> Nu doktorand på Uppsala Universitet.

Sigfrid Stjärnholm (2020-2022)
Djupinlärningsbaserad eventrekonstruktion av radiodetektordata i is av ultrahögenergineutriner. Kandidatarbetet resulterade i publikation Astroparticle Physics 145 (2023) 102781 och konferensbidragande PoS(ICRC2021)1055

Maja Lecher (2020-2021) 
Mätning av inelasticitet med radiodetektion i is.

Luca Rigon (2021)
Djupinlärningsbaserad trigger för radiodetektion i is.

Oscar Ericsson (2021) 
Neutrinoaromrekonstruktion med djupinlärning.

Senior research engineer:
Leif Gustafsson
Senast uppdaterad: 2024-02-26