ATLAS vid Uppsala universitet

Atlasdetektorn

Avdelningen för högenergifysik deltar i forskningen inom elementarpartikelfysik vid ATLAS-experimentet vid CERNs stora hadronkolliderare LHC (Large Hadron Collider) i Genève. För närvarande fokuseras huvuddelen av forskningen på analys av data från proton–proton-kollisionerna som samlas in från ATLAS.

Pågående forskning

Populärvetenskaplig presentation

Senast uppdaterad: 2021-11-26