IceCube – medarbetare

IceCube-kollaborationen består av nästan 250 forskare från 39 institutioner i 11 länder. (Meet the Collaboration).

IceCube-gruppen vid Uppsala universitet representeras av

Prof. Olga Botner
Prof. Allan Hallgren
Dr. Carlos Perez de los Heros
Postdoc Sebastian Euler
Doktorand Henric Taavola
Doktorand Rickard Ström
Doktorand Lisa Unger
Doktorand Alexander Burgman
1:e forskningsingenjör Leif Gustafsson

Gästforskare

Vi samarbetar med andra forskare inom IceCube. Följande forskare har besökt vår grupp i arbetet med gemensamma projekt:

 • Carsten Rott, Ohio University, USA, January 2013.
 • Jan Kunnen, Free University, Brussels, December 2012.
 • Martin Bissok, RTWH, Aachen, Germany, December 2012.
 • Roberto Trotta, Imperial College, London, September 2009.
 • Paul Evenson, University of Delaware, USA, August 2009.
 • Carsten Rott, Pennsylvania State University, USA, February 2007.
 • Troy Straszheim, University of Maryland, USA, January 2007.
 • Chris Wendt, University of Wisconsin, Madison, USA, October 2004, December 2006, September 2009.
 • Kurt Woschnagg, University of California-Berkeley, USA, April 2005.
 • Kahae Han, University of Canterbury, New Zealand, April 2005.
 • David Atlee, University of Pennsylvania, USA, May 2004.
 • Peter Steffan, DESY, Germany, April-June 2004.
 • Dan Hooper, Oxford University, UK, February 2004.
 • Nick van Eijndhoven, University of Utrecht, The Netherlands, November 2003.
 • Igor Liubarski, Imperial College, London, UK, May 2003.
 • Philip Olbrechts, Free University, Brussels, Belgium, November 2002.
 • Thomas Feser, University of Mainz, Germany.
 • Philip Olbrechts, Free University, Brussels, Belgium.
 • Othmane Bouhali, Free University, Brussels, Belgium.
 • Arvid Pohl, Kalmar University, Sweden.

Tidigare gruppmedlemmar

 • Arvid Pohl, PhD thesis defended on 2009. “Search for Subrelativistic Particles with the AMANDA Neutrino Telescope”
 • Martino Olivo
 • Sascha Stahl, ERASMUS exchange student from Heidelberg, between sept-dec, 2008
 • Johan Lundberg
 • Anna Davour. PhD thesis defended on June 15, 2007. “Search for low-mass WIMPs with the AMANDA neutrino telescope”
 • Adam Bouchta, Assistant Researcher (Forskarassistent) between 2003-2006
 • Jan Conrad
 • Hartmut Hafermann, ERASMUS exchange student
 • Daniel Ovaska, diploma student
 • Jö Fahlke, ERASMUS exchange student
 • Pía Loaiza. Licenciat degree finished April 2000
 • Dr. Pawel Marciniewski whose PhD was partly concerned with the AMANDA trigger electronics
 • Roger Andersson, Diploma student