Grid – Nätverksbaserad beräkningskraft

Beräkningar kring runt bord. Foto: Teddy Thörnlund.

Uppsala universitets aktiviteter inom nätverksbaserad beräkningskraft (Grid Computing) går tillbaka till skapandet av NorduGrid-projektet 2001. Detta projekt initierades av högenergifysiker i de nordiska länderna som ville skapa en databeräkningsinfrastruktur i regionen lämplig för beräkningsbehoven hos experimenten vid Large Hadron Collider på CERN. För att uppnå detta mål startades samarbeten med forskare från andra vetenskapsområden med liknande behov av databeräkningsresurser. Resultatet av detta projekt var en mellanmjukvarusvit som senare blivit känd under namnet Advanced Resource Connector (ARC). NorduGrid-projektet omvandlades senare till en forskningskollaboration för fortsatt support och utveckling av ARC-mellanmjukvaran. Populärvetenskaplig presentation.

Foto: Teddy Thörnlund.

För att ytterligare utveckla nätverksbaserad beräkningskraft har Uppsala universitet deltagit i ett antal projekt inom EU:s 6:e och 7:e ramprogram, så som KnowARCEuropean Middleware Initiative (EMI) och Initiative for Globus in Europe (IGE).

För att bygga en nätverksbaserad beräkningsinfrastruktur behövs inte bara en lämplig mellanmjukvara. Även datorresurser där beräkningarna sker måste finnas tillgängliga. Mellanmjukvaran ARC har varit framgångsrik eftersom den ställer få villkor på de datorresurser där den installeras och är mycket portabel, vilket har gjort det enkelt att integrera redan existerande datorklusterinstallationer i den nätverksbaserade beräkningsinfrastrukturen.

De nätverksbaserade beräkningsresurser som används av LHC-experimenten koordineras inom Worldwide LHC Computing Grid (WLCG). I denna hierarkiska nätverksbaserade beräkningsinfrastruktur utgör databeräkningsresurserna på CERN nivå 0. Omkring nivå 0 finns ett antal nivå 1-resurser. De nordiska länderna tillhandahåller en av dessa genom att kombinera resurser från olika akademiska datorcentra i regionen. Den nordiska nivå 1-resursen koordineras av Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC). De svenska databeräknings- och datalagringsresurser som är en del av nivå 1-resursen tillhandhålls av Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC).

Senast uppdaterad: 2021-11-26