För studenter

Om du är intresserad av en utbildning inom teoretisk partikelfysik så erbjuder Uppsala universitet en stor mängd av möjligheter. Forskning inom teoretisk partikelfysik är grundat i kvantfältteori, vilket kräver en djup förståelse av detta ämne. För detta rekommenderas följande kurser

Dessa teorier bygger på många matematiska koncept, vilka beskrivs i detalj i kurserna

Applikationer av dessa abstrakta idéer och teorier som beskriver verkligheten får man lära sig om i kurserna

Om du är intresserad av att skriva en kandidat- eller masteruppsats inom vårt fält får du gärna kontakta någon av oss. Vi har inte färdiggjorda projekt, men vi har alltid idéer för projekt och diskuterar dem gärna. Vi skräddarsyr varje projekt enligt studentens önskningar och behov. Att arbeta på ett projekt, särskilt på masternivå, är väldigt nära faktisk forskning och är ett perfekt tillfälle att utforska ämnet.

Senast uppdaterad: 2023-07-04