Licentiatseminarium: Aspects of the ATLAS Inner Tracker Development for the High Luminosity Upgrade of the Larger Hadron Collider

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å90101 och Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/64831360481
  • Föreläsare: Jonas Steentoft
  • Kontaktperson: Jonas Steentoft
  • Licentiatseminarium

Opponent är Matti Kalliokoski från Helsingfors universitet.