Om avdelningen för högenergifysik

Vi studerar naturens minsta byggstenar och deras växelverkningar genom sofistikerade experiment som till exempel ATLAS-detektorn vid CERNs hadronkolliderare LHC (Large Hadron Collider) i Genève eller IceCube Neutrino Observatory, ett mycket stort neutrinteleskop uppfört djupt nere i isen vid Sydpolen. För att pröva och tolka experimentella och observationella resultat utvecklar vi också teoretiska modeller både inom och bortom Standardmodellen.

Kopplat till detta, och för att förbereda fortsatta framsteg in i naturens okända regioner, deltar vi i nyskapande utveckling av framtida detektorer och acceleratorer som till exempel CLIC, linjärkollideraren med världens högsta energi. Vi är också bland de ledande inom de nordiska länderna vad gäller utvecklingen av Grid Computing, ett internationellt nät av superdatorer som tillhandahåller den beräkningskraft som krävs för storskaliga experiment världen runt.

Kontaktinformation

Avdelningsföreståndare

Rikard Enberg

Medarbetare

Besöksadress

Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1

Postadress

Box 516
751 20 UPPSALA

Senast uppdaterad: 2021-11-26