atom med kärna och partoner

Kärnfysik

Vi försöker förstå hur materiens minsta beståndsdelar, kvarkar och gluoner, bygger upp den första nivån av sammansatta system i naturen. Atomkärnans beståndsdelar, protoner och neutroner, är bra exempel.

Forskning inom kärnfysik

Hadronfysiken är ett spännande vetenskapsområde i gränslandet mellan kärn- och partikelfysik. Här studeras den starka kraft som binder samman några av materiens mest fundamentala beståndsdelar, kvarkar och gluoner, till de partiklar vi observerar, hadronerna. Exempel på hadroner är baryoner (trekvarksystem) och mesoner (kvark-antikvarksystem). Protoner och neutroner, vanligen kallade nukleoner, är de mest kända exemplen på baryoner. Nukleoner bygger upp atomkärnan och utgör mer än 99% av universums synliga massa. Du kan läsa ingående beskrivningar om våra forskningsprojekt på engelska.

Läs mer om populärvetenskap inom kärnfysik
Gör examensarbete inom kärnfysik

Senast uppdaterad: 2022-05-31