Examensarbeten i kärnfysik

Vid avdelningen för kärnfysik finns projekt lämpliga som examensarbeten på kandidat- och masternivå inom experimentell och teoretisk hadronfysik samt inom experimentell kärnstrukturfysik.

De flesta projekt inom hadronfysik hänger ihop med de olika experimenten, PANDA vid FAIR utanför Darmstadt i Tyskland, WASA vid Forschungszentrum Jülich i Tyskland, KLOE vid Laboratori Nazionali di Frascati i Italien och BES3 i Peking, Kina.

Experimenten befinner sig i olika faser, från reguljär datatagning till planerings- och uppbyggnadsfas. Det betyder att det finns möjlighet till examensarbeten av olika typ, både av teoretisk och mer teknisk natur. Den senare innefattar bl.a. simuleringar för experimentförberedelser, dataanalys och instrumentutveckling.

Kärnstrukturexperimenten utförs vid acceleratorlaboratorierna GSI i Tyskland, LNL-INFN i Italien, GANIL i Frankrike samt JYFL i Finland. Examensarbeten erbjudes inom områdena detektorfysik (AGATA, NEDA), samt Monte Carlo-simuleringar och dataanalys.

Kontakt

Experimentell hadronfysik
Tord Johansson
tord.johansson@physics.uu.se
018-471 3886

Teoretisk hadronfysik
Stefan Leupold
stefan.leupold@physics.uu.se
018-471 3441

Kärnstrukturfysik
Johan Nyberg
johan.nyberg@physics.uu.se
018-471 3047

Några examensarbeten från de senaste åren

Experimentell hadronfysik
Production of the Σ0-bar hyperon in the PANDA experiment at FAIR, Gabriela Pérez Andrade, 2019 (master)
Monte Carlo Simulation of e+e- → Σ0bar Λ / Σ0bar Σ0 Reaction, Halimeh Vaheid, 2018 (master)
A measurement level module for a pellet tracking system, Jenny Regina, 2017 (master)
Monte Carlo simulations of D-mesons with extended targets in the PANDA detector, Mattias Gustafsson, 2016 (master)
Stand-alone Data Acquisition Board for optical links, Panagiotis Stamatakopoulos and Georgios Ntounas, 2015 (master)
Firmware Design and Implementation for a 14-bit Analog-to-Digital Converter to be used in the PANDA Experiment, Peter Moris, 2015 (master)
Search for the C-violating φ→ωγ decay and acceptance studies of the rare ω→l+l-π0 decay with the KLOE experiment, Walter Ikegami Andersson, 2015 (master)
Analysis of Monte Carlo data at low energies in electron-positron collider experiments using Initial State Radiation, Joachim Pettersson, 2014 (master)
Prediction for η' → π+ π- π0 γ signal, Alpaslan Gül, 2016 (kandidat)
Monte Carlo simulation study of the e+e- → Λ Λ-Bar reaction with the BESIII experiment, Forssman, Niklas 2016 (kandidat)
Investigation of Improvement of Pellet Tracking System, Sanne Torgersen and Adéle Wallin, 2015 (kandidat)
Can e+e- → ηπ+π- be detected at DAΦNE?, Viktor Thorén, 2015 (kandidat)
Monte Carlo simulation and resolution study of the η → e+e- decay in the WASA-at-COSY detector, Walter Ikegami Andersson, 2014 (kandidat)
Is it possible to detect the η' → e+e- decay?: A simulation of the η' decay from e+e- collisions, Daniel Hamnevik, 2014 (kandidat)
Vacuum calculations for hydrogen pellet targets at WASA and PANDA, Johan Löfgren, 2014 (kandidat)

Teoretisk hadronfysik
Dynamics of the η' meson at finite temperature, Elisabetta Perotti, 2014 (master)
Form factors of ω → µ+µπ0 and ρ → µ+µ and the dimuon spectrum from NA60, Per-Olov Engström, 2014 (kandidat)

Kärnstrukturfysik
Identication of Neutron-Rich Xe-Isotopes in PRISMA+AGATA Data, Jenny Regina, 2013 (kandidat)

Senast uppdaterad: 2021-11-25