Forskningsprojekt

Kärnfysikavdelningens forskning beskrivs kortfattat nedan. Klicka på bilderna för mer information om olika projekt (på engelska).

PANDA

PANDA-experimentet vid FAIR i Tyskland kommer att använda annihilation av antiprotoner för att leta efter exotiska partiklar som s.k. ”glue-bollar” och hybrider och har ett brett program för att studera grundläggande egenskaper hos den starka växelverkan.
Kontaktperson: Tord Johansson

WASA

WASA är ett 4π-detektorsystem vid COoler SYnkrotronen COSY vid Forschungszentrum Jülich i Tyskland. Där används de högkvalitativa polariserade och icke-polariserade proton- och deuteronstrålarna som finns tillgängliga vid COSY tillsammans med väte-pelletar som strålmål. Experimenten fokuseras på studier av fundamentala symmetrier och mekanismer för symmetribrott, speciellt på sällsynta sönderfall av lätta mesoner (π0, η), och på hadronspektroskopi.
Kontaktperson: Magnus Wolke

KLOE-2

Detektorsystemet KLOE-2 är i drift vid den nyligen förbättrade e+e--kollideraren DAFNE vid ”Laboratori Nazionali di Frascati” i Italien. Fysikprogrammet vid KLOE-2 omfattar studier av kvantinterferens hos neutrala kaoner, noggranna tester av lepton-”flavour” brott och mätningar av sällsynta Ks, η och η' mesonsönderfall.
Kontaktperson: Andrzej Kupsc

BES3

Beijingspektrometern och -detektorn (BES) III är en 4π-facilitet som ligger vid Beijing elektron-positronkollideraren BEPC i Peking, Kina. Datatagningen startade 2009 och i fysikprogrammet ingår studier av charmonium, charmade och lättare hadroner och av tau-leptoner.
Kontaktperson: Karin Schönning

Hadronfysikteori

Beräkningar av elektromagnetiska formfaktorer och spinnegenskaper hos hadronerna görs för att utforska den inneboende strukturen hos hadronerna och för att ge ett bidrag till detaljerade förutsägelser inom standardmodellen. De matematiska verktygen inkluderar ”effektiva” fältteorier och dispersionsteori.
Kontaktperson: Stefan Leupold

Kärnstruktur

Forskningen är fokuserad på studier av strukturen hos atomkärnor som befinner sig långt från betastabilitetslinjen på nuklidkartan. Experimenten utförs vid GANIL i Frankrike, LNL-INFN i Italien och vid GSI i Tyskland. Instrumenten som används är i första hand gammastrålningsspektrometern AGATA kombinerat med neutrondetektorsystemet NEDA.
Kontaktperson: Johan Nyberg