Publikationer

Här är de senaste publikationerna från avdelningen för kärnfysik.

Via undermenyn till vänster nås mer kompletta listor med referee-granskade artiklar, doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar, examensarbeten och projektarbeten, konferensbidrag, böcker, rapporter m.m.