Materialfysik

Vår forskning baseras på framställning och analys av moderna material, både för att förstå grundläggande fysikaliska fenomen och för att bidra till vidare utveckling av nya tekniska lösningar där materialegenskaper ända ner till atomnivå är avgörande.

Populärvetenskaplig presentation

Läs mer om vår forskning på engelska

Senast uppdaterad: 2022-05-31