Populärvetenskaplig presentation

Vår forskning

Forskningen vid avdelningen för materialfysik baseras på framställning och analys av moderna material, både för att förstå grundläggande fysikaliska fenomen och för att bidra till vidare utveckling av nya tekniska lösningar där materialegenskaper ända ner till atomnivå är avgörande.

Kärnan i verksamheten är egen syntes av material och en sammanhängande kedja av efterföljande experiment, från egna laboratorier till stora internationella anläggningar. Eftersom vi har kontroll från början till slut kan vi finna fysikaliska mekanismer bakom de egenskaper vi observerar, och får då verktyg för ytterligare optimering, t.ex. genom sammansättning och atomernas placering. Exempel spänner över flera områden: fasövergångar både i magnetiska nanostrukturer och i atomtunna metallskikt som absorberar väte, finjusterad styrka hos amorfa och kristallina magnetiska material vilka kan utvecklas till sensorer eller permanentmagneter, och mekanismer bakom vattenreningsförmågan hos frön från afrikanska moringaträd.

Glimtar från fysikens värld

Naturvetenskap öppnar helt nya perspektiv på hur världen fungerar och här delar vi med oss av några fascinerande glimtar av fysikens värld.

Den första utflykten ägnas åt neutronens egenskaper och användningsområden. Mycket nöje!

När minst blir störst

neutrons the movie
Illustratör: Bjarne Heuser.

Se filmen Neutronia här: Neutronia på youtube

Vattenrening med Moringafrön – så funkar det!

I många länder råder fortfarande brist på livsnödvändigt rent vatten. Även i industrialiserade länder är ”kemikaliefri” rening av intresse för t.ex. tillverkningsindustrin.

I ett av våra forskningsprojekt, med forskare från flera olika länder, undersöktes hur extrakt från frön av trädet Moringa oleifera kan användas för att rena vatten. Fröna innehåller ett protein som får orenheter att klumpa ihop sig, och klumparna kan sedan lättare avlägsnas från vattnet. I Uppsala universitets nyhetsarkiv finns en längre artikel.

Senast uppdaterad: 2023-08-29