Studentprojekt

Ämnesområdet materialfysik innefattar magnetiska material, mjuka material samt väte i material. Aktuella studentprojekt och examensarbeten presenteras på den engelska sidan.

Vi kan även skräddarsy projekt inom området materialfysik.

Kontakt


Gabriella Andersson (magnetism)
Petra Jönsson (additiv tillverkning, nanomagnetism, mjukmagnetiska material)
Björgvin Hjörvarsson (magnetism & väte)
Vassilios Kapaklis (magnetism)
Gunnar Pálsson (väte)
Max Wolff (mjuka material)

Senast uppdaterad: 2022-11-14