Utbildning

Grundnivå (kandidat)

Våra lärare ansvarar för kurser i

Våra doktorander undervisar också på laborationsmoment i Mekanik och Termodynamik.

Avancerad nivå (master)

Avdelningen materialfysik ansvarar för följande kurser:

Forskarutbildningsnivå (doktorand)

Doktorandkurser har sällan ett fixt schema och ges vid varierande tider från år till år. Kontakta en senior person på avdelningen för mer information.

Studentprojekt