Materialteori

Forskning inom materialteori har som utgångspunkt en atomär, kvantmekanisk beskrivning. Målet med forskningen är att förstå materialens egenskaper, till exempel supraledning och topologiska faser. Forskningen strävar efter att förutsäga nya egenskaper och föreslå nya material med önskade egenskaper, samt att utveckla den teoretiska beskrivningen av materialen.

Pågående forskning

Teknologier som vi tar för givet, till exempel vindkraftverk, mobiltelefoner och verktyg för diagnoser vid våra sjukhus, fungerar bara tack vara intelligenta materialval. För att skapa nya och förhoppningsvis grönare teknologier, behövs nya material som är bättre anpassade för morgondagens utmaningar. Verksamheten vid Avdelningen för Materialteori är organiserad i två forskningsprogram, Kvantmateriens teori och Materialteori. Vår forskning är teoretisk, men har även en stark komponent av samarbete med experimentella verksamheter vid forskningslaboratorier över hela världen. Forskningen vi bedriver är baserad på kvantmekanik, kvantfältteori och mångpartikelfysik och våra arbetsredskap inbegriper både matematiska och numeriska metoder. Målet med vår forskning är att förstå materialens egenskaper på en mikroskopisk nivå och att kunna förutsäga nya material med skräddarsydda egenskaper.

Våra forskningsprojekt är oftast både av grundforskningskaraktär (nyfikenhetsforskning) och tvärvetenskaplig karaktär. Eftersom vi studerar egenskaper hos verkliga föremål är tillämpningsaspekten av våra forskningsprojekt stor, men det är generellt inte tillämpningarna som motiverar oss forskare. Vårt största mål är att konstruera material med hittills oanade, nya egenskaper som underlättar det framtida livet på jorden. 

Fördjupa dig inom materialteori

Ekvation

Är du intresserad av materialteori? Om du är 1-årsstudent vid UU och har 30 hp i fysik och matematik kan du kontakta oss för ett orienterande ”fysikprojekt med forskningsanknytning”.

För att blir materialteoretiker rekommenderar vi följande kurser under din grundutbildning: kvantfysik, statistisk mekanik och kondenserade materiens fysik. Det påföljande 2-åriga Masterprogrammet i fysik med inriktning materialteori erbjuder följande: Lär dig teoretiska beräkningar för att beskriva och skräddarsy materialegenskaper. Vi erbjuder till exempel kurser som Täthetsfunktionalteori (DFT), Mångkropparteori, Fasta tillståndets teori och Elektronstrukturberäkningar i praktiken. Delta vid forskningsfronten och utveckla material för morgondagens behov.

Läs mer om Masterprogrammet i fysik med inriktning materialteori.

våra utbildningssidor hittar du också förslag på projekt för dig som vill göra ditt exjobb hos oss.

Senast uppdaterad: 2021-08-27