Materialteori

Forskning inom materialteori har som utgångspunkt en atomär, kvantmekanisk beskrivning. Målet med forskningen är att förstå materialens egenskaper, till exempel supraledning och topologiska faser. Forskningen strävar efter att förutsäga nya egenskaper och föreslå nya material med önskade egenskaper, samt att utveckla den teoretiska beskrivningen av materialen.

Pågående forskning

Teknologier som vi tar för givet, till exempel vindkraftverk, mobiltelefoner och verktyg för diagnoser vid våra sjukhus, fungerar bara tack vare intelligenta materialval. För att skapa nya och förhoppningsvis grönare teknologier, behövs nya material som är bättre anpassade för morgondagens utmaningar. Verksamheten vid Avdelningen för Materialteori är organiserad i två forskningsprogram, Kvantmateriens teori och Materialteori. Vår forskning är teoretisk, men har även en stark komponent av samarbete med experimentella verksamheter vid forskningslaboratorier över hela världen. Forskningen vi bedriver är baserad på kvantmekanik, kvantfältteori och mångpartikelfysik och våra arbetsredskap inbegriper både matematiska och numeriska metoder. Målet med vår forskning är att förstå materialens egenskaper på en mikroskopisk nivå och att kunna förutsäga nya material med skräddarsydda egenskaper.

Våra forskningsprojekt är oftast både av grundforskningskaraktär (nyfikenhetsforskning) och tvärvetenskaplig karaktär. Eftersom vi studerar egenskaper hos verkliga föremål är tillämpningsaspekten av våra forskningsprojekt stor, men det är generellt inte tillämpningarna som motiverar oss forskare. Vårt största mål är att konstruera material med hittills oanade, nya egenskaper som underlättar det framtida livet på jorden.

Senast uppdaterad: 2022-07-20