Kvantmateriens teori

Forskningen inom programmet för Kvantmateriens teori fokuserar på den kondenserade materien där kvantmekaniska effekter på ett utmärkande sätt bestämmer egenskaperna. Forskningen spänner över flertalet inriktningar inom fysiken, såsom okonventionell supraledning, topologisk materia, icke-jämviktsfysik i nanosystem, starkt korrelerade system, ultrakalla atomer och kvantinformation. Förutom naturliga överlapp mellan många av de olika inriktningarna, så är ett starkt enande fokus i forskningen själva angreppssättet där lågenergimodeller för komplexa och kvantmekaniska mångpartikelsystem står i centrum. Även om kopplingar finns till mer specifik materialforskning så är det övergripande målet att förstå materiens struktur på en konceptuell och enhetlig nivå.

För mer information kontakta programansvarig professor
Annica Black-Schaffer, email: annica.black-schaffer@physics.uu.se, tel. 076-7950649

Akademisk personal

Annica Black-Schaffer​​

Black-Schaffer, Annica
Rum: 93426
Telefon: +46 76 7950649;
annica.black-schaffer@physics.uu.se

Jonas Fransson

Rum: 93134
Telefon: +46 70 1679264;
jonas.fransson@physics.uu.se

​​Adrian Kantian

Kantian, Adrian
Rum: 93423
Telefon: +46 73 8921963;
adrian.kantian@physics.uu.se
                             ​

Johan Nilsson

Rum: 93424
Telefon: +46 70 1679333;
johan.nilsson@physics.uu.se
                             ​

Erik Sjöqvist

Sjöqvist, Erik
Rum: 93421
Telefon: +46 73 0245822;
erik.sjoqvist@physics.uu.se
                             ​

Lars Nordström

Nordström, Lars
Rum: 93132
Telefon: +4618-471 7309;
lars.nordstrom@physics.uu.se
Senast uppdaterad: 2023-08-29