Bidrag till forskning för hållbar global utveckling

2017-12-08

Vetenskapsrådet har fattat beslut om projektbidrag och nätverksbidrag - Swedish Research Links inom området utvecklingsforskning. Sex av bidragen går till forskare vid Uppsala universitet.

Bidragen inom utvecklingsforskning omfattar svensk forskning av särskild relevans för låginkomstländer (projektbidrag) samt låginkomstländer och lägre medelinkomstländer (Swedish Research Links). Forskningen ska bidra till att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck och bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Stöd ges till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapliga områden.

I årets utlysning beviljades 50 av totalt 307 ansökningar. För hela bidragsperioden 2017–2021 delar Vetenskapsrådet ut över 150 miljoner kronor.

– Projekten är av hög vetenskaplig kvalitet och forskningen har stor potential att bidra med kunskap för en hållbar utveckling i låginkomstländer. Det är också tydligt att forskningsresultaten bidrar med kunskap på en mer global nivå – det vill säga till de globala utvecklingsmålen, säger Kerstin Sahlin som är huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap och har vetenskapligt ansvar för kommittén för utvecklingsforskning.

Här är Uppsala universitets bidrag inom årets utlysning:

  • Kristina Edström, Institutionen för kemi – Ångström: Natriumbatterier för stationär lagring: studier av katod- och anodmaterial, Samarbetsland: Marocko, 1 125 000 kronor
  • Sunithi Gunasekera, Institutionen för läkemedelskemi: Biodiversitet och kemodiversitet hos Sri Lankas marina svampdjur. En möjlighet att utforska nya farmakologiska användningsområden, Samarbetsland: Sri Lanka, 1 170 000 kronor
  • Johanna Lindahl, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi: Människans bästa vän? En gränsöverskridande ”One Health” approach till förbättrad rabieskontroll hos hund i Sydostasien, Samarbetsland: Kambodja, Laos, Vietnam, 1 200 000 kronor
  • Biplab Sanyal, Institutionen för fysik och astronomi: Mekanismer för laddningsöverföringsdynamik i material för grön energi inom Den kondenserade materiens fysik, Samarbetsland: Indien, 1 125 000 kronor
  • Olle Terenius, International Science Programme (ISP): Virusinfektioner hos silkesfjärilar, Samarbetsland: Indien, 1 020 000 kronor
  • Pär Zetterberg, Statsvetenskapliga institutionen: Kön och sociala medier i omstridda val: fallet Kambodja, 3 900 000 kronor

Läs mer om bidragen inom årets utlysning till utvecklingsforskning

Anna Malmberg

Senast uppdaterad: 2022-07-18