Om oss

Välkommen till avdelningen för materialteori vid institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet. Vår forskning täcker ett brett spektrum av ämnen inom material- och kondenserade materiens fysik, inklusive magnetism, supraledning, fysiken hos jordens djupa inre, nanoskalig fysik, vätelagring och biologisk fysik.

Vad är materialteori?

Materialteori är ett forskningsområde där fokus ligger på kvantmekanisk teoribildning av materialen, där analytiska och numeriska metoder används för att kunna förstå och helst förutsäga materialegenskaper, t.ex. de funktionella material som vi möter i vårt dagliga liv. Det har sina rötter i fysik, kemi, matematik, och även i biologi. Exempel på forskningsfrågor inom materialteori är ”Kan vi utforma ett material för att kunna upptäcka DNA-sekvenser?”, ”Vad är den optimala materialkombinationen för solenergi?”, ”Hur snabbt kan ett material reagera på ljuseffekter?”, ”Finns det optimala magnetiska material för grön energiomvandling?” samt ”Hur kan vi förstå supraledning?”.

Kontakt

Ångströms entré

Postadress

Institutionen för fysik och astronomi
Materialteori
Uppsala universitet
Box 516
751 20 Uppsala

Telefon

018-471 3621

Fax

018-471 3524

Besöksadress

Avdelningen för materialteori
Ångströmlaboratoriet, hus 1, våning 3
Lägerhyddsvägen 1
Uppsala

Leveransadress

Regementsvägen 1
752 37 Uppsala
Senast uppdaterad: 2022-03-09