Röntgenfysik

Röntgenfysik

beskriver ljus och materias växelverkan på atomär nivå. Kunskapen om hur energi och laddningar flyttas mellan olika system använder vi för att med stor detaljrikedom studera kemiska och fysikaliska förlopp speciellt inom tillämpningar från:

Kemisk och biomolekylär fysik

Energimaterialens fysik

Vår forskning

Forskningen vid avdelningen för röntgenfysik omfattar den del inom fysiken som rör undersökandet av materien själv och processer inom den på atomär nivå. Avdelningen är erkänt världsledande i utvecklingen av röntgenbaserade spektroskopiska tekniker som blivit framstegsdrivande inom studiet av egenskaper och processer på atomära tids- och längdskalor – femtosekunder och Ångström. Vi studerar atomer, molekyler och kondenserad materia – speciellt: kemiska och biologiska system, material och ytor och gränsskikt mellan dessa med tillämpningar för miljö, energi och ny avancerad teknik.

Senast uppdaterad: 2021-11-29