Vid MolKond är vi särskilt förtjusta i explosioner...

Molekyl- och kondenserade materiens fysik

Här bedrivs forskning om växelverkan mellan ljus och materia på atomär nivå. Kunskapen om de elektroniska egenskaperna används sedan för utveckling av energi- och miljöapplikationer och nya funktionella material.

Pågående forskning inom molekyl- och kondenserade materiens fysik

Vår forskning

Forskningen vid avdelningen för molekyl- och kondenserade materiens fysik omfattar den del inom fysiken som undersöker materia och processer på atomär nivå. Avdelningen är också erkänt världsledande i utvecklingen av röntgenbaserade spektroskopiska tekniker som kraftfulla verktyg för studier av atomära processer. Detta har givit oss en ledande roll i forskningen kring atomer, molekyler och kondenserad materia – i synnerhet gällande material, ytor och gränssnitt med applikationer inom områdena energi, miljö och avancerad teknologi.

Läs mer om