Energimaterialens fysik

Vi karaktäriserar funktionella material på atomnivå genom en mängd avancerade, elementspecifika och tidsupplösta röntgenspektroskopier. Vårt mål är att koppla samman olika aspekter hos funktionella material med enskilda grundämnen, kemiska miljöer, yt- och bulkegenskaper, dimensionalitet och responstid. Dessa fundamentala undersökningar kommer att möjliggöra design av material med önskvärda egenskaper användbara i exempelvis magnet- och energitillämpningar. Dessa komplexa material representerar också en möjlighet att främja utvecklingen av spektroskopi.

Lista över medarbetare

Magnetism – Spinntronik och dynamik

Våra undersökningar inom modern magnetism och spinntronik fokuserar på förståelse och kontroll av atomär spinn i tid och rum. Vi studerar hur beteendet för atomspinn är beroende av provets struktur/sammansättning och hur mycket de påverkas av olika typer av excitationer. Genom detta strävar vi mot att bidra till utvecklandet av spinntroniska komponenter för informationsteknologi, vilket exempelvis kan leda till snabbare och mer energieffektiva minnen. Teknikerna inkluderar röntgenmagnetisk cirkulär dikroism (XMCD), röntgenfotoelektronspektroskopi (XPS), röntgenferromagnetisk resonans (X-FMR) och tidsupplöst magneto-optisk Kerreffekt med IR-pump och EUV-probe.

Energimaterial – Omvandling och lagring

En av de stora utmaningarna mänskligheten står inför innefattar energi. Vårt mål är att utveckla en fundamental förståelse för nyckelprocesser på atomär nivå kopplade till energiomvandling. Mycket av forskningen avser undersökningar på komplexa gränssnitt och deras dynamik. Vi fokuserar speciellt på omvandlingen mellan solenergi, elektrisk energi och kemisk energi i applikationer såsom solceller, batterier och katalys/fotokatalys.

Medarbetare

Dimitri Arvanitis, universitetslektor
Sergei Butorin, forskare
Ute Cappel, alumnus
Minjie Dong, doktorand
Laurent Duda, universitetslektor
Geethanjali Gopakumar, doktorand
Maria Hahlin, forskarassistent
Somnath Jana, forskare
Fredrik Johansson, doktorand
Olof Karis, professor
Ronny Knut, postdoktor
Valeria Lanzilotto, alumnus
Andreas Lindblad, bitr. lektor
Fredrik Lindgren, forskare
Felix Massel, doktorand
Venkata Kamalakar Mutta, forskare
Johan Oscarsson, alumnus
Bertrand Philippe, alumnus
Dibya Phuyal, doktorand
Yevgen Pogoryelov, forskare
Carla Puglia, universitetslektor
Håkan Rensmo, professor
Anders Sandell, professor
Dipankar Das Sarma, gästprofessor
Yasmine Sassa, alumnus
Konstantin Simonov, postdoktor
Teng Zhang, alumnus

Senast uppdaterad: 2022-09-16