32.1.11 Molekyl- och kondenserade materiens fysik

Ingår som en del av Institutionen för fysik och astronomi

Avdelningsföreståndare: Håkan Rensmo
+46 18 4713547, hakan.rensmo@physics.uu.se

Besöksadress: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 
Postadress: Box 516, 751 20 UPPSALA

Avdelningens kickoff hösten 2015.

Medarbetare vid avdelningen

Visa alla A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.