Seminarier på MolKond

Två torsdagar varje månad anordnas ett lunchseminarium vid avdelningen för molekyl- och kondenserade materiens fysik. Dessa hålls vanligen i mötesrummet i avdelningens huvudkorridor och täcker in ett brett spektrum av relevant, aktuell forskning. Nedan följer schemat för den nuvarande terminens seminarier.


28/1 2016, kl 12.15
Pralay Kanti Santra
Colloidal Quantum Dot Solar Cells: Band Alignment and Super Crystalline Order

Colloidal quantum dot solids are a new materials platform that has garnered interest for different applications such as electronic, optoelectronic and photovoltaic devices. In such solids, individual quantum dots must be coupled with each other to facilitate charge transport through the solid. Past improvements on charge transport of colloidal quantum dot solids have been achieved primarily through the control of the interparticle spacing.
In the first part of my talk, I will be discussing about band alignment of quantum dots using dipole moment of passivating organic molecules and how it helps in photovoltaics and in the second part, I will be discussing about the role of morphological ordering of the crystalline facets of individual quantum dots on the charge transport of the quantum dot solid. 


18/2 2016, kl 12.15
Somnath Jana
Title of talk

Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum 


25/2 2016, kl 12.15
M. Venkata Kamalakar
Title of talk

Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum 


10/3 2016, kl 12.15
N/A
Title of talk

Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum 


24/3 2016, kl 12.15
N/A
Title of talk

Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum 


7/4 2016, kl 12.15
Cesare Grazioli
Title of talk

Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum 


21/4 2016, kl 12.15
Teng
Title of talk

Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum 


5/5 2016, kl 12.15
Joachim Terschlüsen
Title of talk

Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum 


19/5 2016, kl 12.15
N/A
Title of talk

Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum 


2/6 2016, kl 12.15
N/A
Title of talk

Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum