Utbildning

Vi är involverade i utbildning på alla nivåer, från det grundläggande Basåret och inledande grundkurser i fysik till avancerade forskningskurser. Undervisningen inkluderar föreläsningar, lektioner med problemlösning, laborationer samt kursutveckling.

Vi erbjuder även ett antal projekt till studenter på kandidat- och masternivå.

Kurslista över höst- och vårterminen

Kurser på Basåret

 • Fysik 1
 • Fysik 2
 • Kemi 1
 • Kemi 2

Kurser på grundnivå

Kurser på avancerad nivå

 • Atom- och molekylfysik D (1FA558)
 • Tillämpad molekylfysik (1FA559)
 • Frielektronlaser – vetenskap och teknik (1FA581)
 • Kondenserade materiens fysik (1FA526)
 • Halvledarelektrokemi – Molekylära solceller och Fotokatalys (1FY250)
 • Synkrotronstrålning (1FA555)
 • Ytfysik (1FA588)
 • Kvantmekanik fortsättningskurs (1FA352)​

Kurser på lärarprogrammet

 • Naturkunskap och didaktik (1BG024)
 • Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3 (1BG028)
 • Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6 (1BG029)
 • Fysik för lärare i åk 7-9 (Lärarlyftet) (8FY004)
Senast uppdaterad: 2021-12-02