Nya professorer 2013

Den 15 november 2013 installerades Maxim Zabzine från institutionen för fysik och astronomi som ny professor. Totalt installerades 27 nya professorer vid Uppsala universitet 2013.

Läs mer om professorsinstallationen

Maxim Zabzine, professor i teoretisk fysik

Forskningspresentation

Maxim Zabzine
Foto: Mikael Wallerstedt

Min forskning ligger inom teoretisk och matematisk fysik med inriktning mot kvantfältteori och strängteori. Strängteori är en kvantteori för gravitation, det vill säga en teori som förenar kvanteffekter med gravitationella effekter. Kvanteffekter är inte direkt observerbara i vardagslivet men de spelar en fundamental roll i många fysikaliskt viktiga situationer, till exempel i svarta hål, liksom vid universums födelse.

Jag har specialiserat mig på tillämpning av modern geometri i strängteori och kvantfältteori. Geometrins historia är intimt sammanflätad med fysikens. I modern tid, sedan Albert Einsteins allmänna relativitetsteori visat att gravitationen är geometri, har vi insett att tid och rum inte är en passiv arena för fysikaliska händelser, utan snarare måste betraktas som dynamiska delar av de fysikaliska processerna. Numera är i stort sett alla begrepp i grundläggande fysik av geometrisk karaktär och tyngdpunkten i den matematik som är mest relevant för beskrivningen av fundamental fysik har förflyttats från analysen, med dess i huvudsak lokala argument, till geometrin och topologin som är mera globala till sin karaktär. Under den senaste dryga tjugoårsperioden har strängteori kommit att spela en allt större roll i gränslandet mellan fysik och matematik. Det är där mina huvudsakliga forskningsintressen ligger.


Maxim Zabzines installationsföreläsning: Geometri och kvantfysik


Senast uppdaterad: 2022-12-08