Nya professorer 2015

Den 13 november 2015 installerades två nya professorer från institutionen för fysik och astronomi. Totalt installerades 39 nya professorer vid Uppsala universitet 2015.

Läs mer om professorsinstallationen

Gabriella Andersson, professor i materialfysik

Forskningspresentation

Gabriella Andersson
Foto: Mikael Wallerstedt

Materialfysik handlar för mig om att försöka förbättra de naturliga egenskaperna hos material genom att konstruera nya kombinationer av grundämnen och därmed uppnå skräddarsydda nya effekter. Jag intresserar mig särskilt för magnetiska material på mikro- och nanometernivå och hur deras egenskaper kan anpassas till vad som är bäst i de otaliga tänkbara tillämpningar som finns. Det kan handla om hur starkt magnetiskt materialet är, och hur svårt det är att påverka med ett yttre magnetfält. Materialen byggs upp genom en noga uttänkt blandning och strukturering ända ner på atomnivå. Jag fokuserar på att förstå hur och varför de intressanta egenskaperna ändras beroende på vilka grundämnen jag kombinerar, eftersom den kunskapen öppnar för ytterligare kontrollmöjligheter. Det är fascinerande att egenskaper avgörs av vilka atomer som sitter var och med vilka grannar i närheten, och av hur välordnad placeringen är.


Gabriella Anderssons installationsföreläsning: Jakten på den starka magneten


Susanne Mirbt, professor i kondenserade materiens teori

Forskningspresentation

Susanne Mirbt
Foto: Mikael Wallerstedt

Min forskning är fokuserad på modellering av materialegenskaper relaterade till lokaliserade elektroner i halvledare. De flesta elektroner i ett material är ganska utspridda. Däremot ger till exempel defekter och polaroner upphov till lokaliserade elektroner. Dagens tekniska utveckling skulle inte ha varit möjlig utan existensen av lokaliserade elektroner. Defekter är enstaka främmande atomer i materialet eller en avvikelse av kristallens annars regelbundna struktur. Lokaliseringen av elektroner är oftast avgörande för materialets egenskaper, såsom elektrisk ledningsförmåga och färgen. Lokaliseringen kan också ske utan defekter. Elektronen ger då själv upphov till en avvikelse i kristallstrukturen som kallas ”polaron”. Detta är ett aktivt forskningsfält med många spännande insikter framför oss.  Mitt mål är att med hjälp av täthetsfunktionalteori (DFT) bidra till förståelse och förutsägelse av framförallt polaronrelaterade materialegenskaper.


Susanne Mirbts installationsföreläsning: Allt du behöver veta om en polaron och varför


Senast uppdaterad: 2023-08-29