Nya professorer 2019

Den 15 november 2019 installerades Philippe Wernet från institutionen för fysik och astronomi som ny professor. Totalt installerades 25 nya professorer vid Uppsala universitet 2019.

Läs mer om professorsinstallationen

Philippe Wernet, professor i fotonvetenskap med inriktning mot molekyl- och kondenserade materiens fysik

Forskningspresentation

Philippe Wernet
Philippe Wernet. Foto: Camilla Thulin.

Min forskning utgår från frågan om hur solljus kan försörja jorden med energi. Solljus kan på olika sätt omvandlas till en rad former av användbar energi, däribland fotovoltaik, genom vilken ljus omvandlas till elektricitet. Jag har fördjupat min forskning kring de processer där solljus omvandlas till kemisk energi. Fotosyntesen är ett exempel från naturen genom vilken solljus tillsammans med vatten och koldioxid omvandlas till syre och energirika kolhydrater. När processer, då synligt ljus används för att skapa nya molekyler i naturen och i industrin, granskas i närbild på atomnivå framgår att det ofta är metallatomer som är verksamma. Inte sällan är metallatomerna sammanbundna med molekyler på märkliga och ovanliga sätt. Det är dessa sammansättningar av metallatomer och molekyler som jag vill förstå samt lära mig forma nya sätt att skapa molekyler. I syfte att göra detta utvecklar och använder jag nya metoder, vilka möjliggör sekventiell avbildning av bindningar på atomärt relevanta skalor: Ångström och femtosekunder. Förståelsen av dessa ovanliga konfigurationer kan ge upphov till nya utformningar av katalytiska material och skapa förutsättningar för nya idéer beträffande effektiv omvandling av fotonenergi till kemisk energi.


Philippe Wernets installationsföreläsning


Senast uppdaterad: 2022-12-08