Vår Forskning

Den huvudsakliga inriktningen av forskningen på vår avdelning är Kvantfältteori och Strängteori. Målet med forskningen är att förbättra vår förståelse av hur olika kvantfältteorier och strängteorier fungerar. I framtiden kommer detta förhoppningsvis hjälpa oss att lösa många fundamentala problem i vår beskrivning av naturen, såsom en kvantmekanisk teori för gravitation och teorier för att beskriva starkt interagerande system. Nedan hittar ni en lista över ämnen som vår forskning behandlar med länkar till kortfattade beskrivningar, användbara referenser samt en lista över våra medarbetare som forskar i respektive ämne.

Senast uppdaterad: 2022-03-10