Kontakt

Avdelningsföreståndare​

Maxim Zabzine

Postadress

Institutionen för fysik och astronomi
Teoretisk fysik
Uppsala universitet
Box 516
751 20 Uppsala

Telefon

018-471 59 52 (kansli)

Fax

018-533 180

Besöksadress

Teoretisk fysik
Ångströmlaboratoriet, hus 9, våning 2
Lägerhyddsvägen 1
Uppsala

Leveransadress

Regementsvägen 1
752 37 Uppsala

Senast uppdaterad: 2022-08-23