Tidigare Medlemmar

Här hittar du en lista över alla tidigare medlemmar och långvariga besökare till vår avdelning. 

 

Fakultet

Konstantin Zarembo
Giuseppe Dibitetto
Monica Guica
Andreas Gustafsson*
Örjan Dammert
Paul Howe**
Alexios Polychronakos
Poul Damgaard
* Gästprofessor vår 2018
** Gästprofessor vår 2005
 

Forskarassistenter

Per Sundell
Thomas Klose
 

Post docs

Adam Bzowski
Fei Teng
Antonio Pittelli
Gustav Mogull
Souvik Banerjee
Achilleas Passias
Aleksandr Popolitov
Luca Visinelli
Andrei Constantin
Fabrizio Nieri
Thales Azevedo
Gang Chen
Pietro Longhi
Yiwen Pan
Oluf Engelund
Rak-Kyeong Seong
Si Chen
Adam Sieradzan
Amit Dekel
Till Bargheer
Gabriele Tartaglino-Mazzucchelli
Susha Parameswaran
Amjad Ashoorioon
Andrey Krokhotin
Thomas van Riet
Manuela Kulaxizi
Diego Chialva
Thomas Klose
Egor Babaev
James Gregory
Josef Kluson
Madoka Nishimura
Laura Tamassia
Marcel Vonk
 

Lärarassistenter

Åsa Nordström
 

Doktorander

Gregor Kälin
Alessandro Georgoudis
Erik Widén
Daniel Medina Rincon
Sergio Vargas Avila
Luigi Tizzano
Tianheng Wang*
Xinyi Chen-Lin
Raul Pereira
Jacob Winding
Xubiao Peng
Johan Blåbäck
Shuang-Wei Hu
Malin Göteman
Kasper Larsen
Johan Källén
Martin Lundgren
Joel Ekstrand
Olof Ohlsson
Sergey Slizovskiy
Valentina Giangreco Marotta Puletti
Niklas Johansson
Magdalena Larfors
Luis Melo Dos Santos
Jonas (Persson) Kronander
Andreas Bredthauer
Daniel Domert
Kristel Torokoff
Martin Olsson
Johan Engquist
Martin Lübcke
Peter Rajan
Keizo Matsubara
Lisa Freyhult
Mikael Smedbäck
Fredric Kristiansson
Alexei Kotov
Egor Babaev
Alexei Sevostianov
Vadim Cheianov
Pär Stjernberg
Topi Kärki
* Gästdoktorand vår 2018