Fysikens Matematiska Metoder

http://demonstrations.wolfram.com/VibratingCircularMembrane/Gamla tentamina

Här finns tentamina från tidigare år

Gamla inlämningsuppgifter

Användbara anteckningar och länkar