Disputation: From Quantum to Classical Scattering of Kerr Black Holes

  • Datum: –10.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Polhelmsalen, 10134
  • Doktorand: Lucile Cangemi
  • Arrangör: Avdelningen för teoretisk fysik, institutionen för fysik och astronomi.
  • Kontaktperson: Lucile Cangemi
  • Disputation

Opponent är Prof. Yu-tin Huang från National Taiwan University.