Disputation: Cohomologies for String Amplitudes

  • Datum: –14.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Polhelmsalen, 10134
  • Doktorand: Carlos Rodriguez
  • Arrangör: Avdelningen för teoretisk fysik, institutionen för fysik och astronomi.
  • Kontaktperson: Carlos Rodriguez
  • Disputation

Opponent är Prof. Lionel Mason från Oxford University.