Forskarutbildning

Uppsala universitet erbjuder doktorandtjänster i teoretisk fysik med specialisering i kvantfältteori och strängteori. Studenten får här möjlighet att arbeta tillsammans med ledande experter på en av de mest spännande områdena i modern teoretisk fysik.

Forskning

Den viktigaste delen av att doktorera är forskningen som studenten bedriver. De huvudsakliga ämnena som vår avdelning arbetar inom är kvantfältteori, strängteori och relaterade ämnen. För mer information om forskningen vi bedriver, se vår forskningssida, titta igenom listan över de senaste publikationerna, eller titta på listan över tidigare doktorsavhandlingar från vår avdelning.

Formella krav

  • För att bli antagen som doktorand skall studenten ha tagit motsvarande en masterexamen, och ha slutfört kurser motsvarande 240 hp, varav vilka minst 60 hp ska vara kurser på avancerad nivå.
  • Att doktorera tar normalt sett 4-5 år av heltidsstudier.
  • En doktorsgrad i fysik utfärdas efter att studenten har slutfört kurskraven på minst 60 hp.
  • Förutom kurser inom ditt eget vetenskapliga fält så är två kurser obligatoriska: Academic Teacher Training Course (för studenter som undervisar) och Ethics course (antingen Research Ethics for Science and Technology på BMC eller Ethics of Technology and Science på ITC).

Mer detaljerad information om att doktorera i fysik vid Uppsala universitet kan man hitta här.

Ansökan

Först, se om det finns utlysta doktorandtjänster och kontakta potentiella handledare för att diskutera dina planer innan du skickar in din formella ansökan. Om du är intresserad av att doktorera vid avdelningen för teoretisk fysik kan du hitta mer information här.

Seminarier

Doktorander brukar vanligtvis närvara vid våra seminarier, där de kan höra om aktuell forskning i teoretisk fysik. Det drivs även en mer pedagogisk Journalklubb, där doktorander och post-docs möts och presenterar samt diskuterar klassiska artiklar och intressanta ämnen relaterade till vår forskning. Aktivt deltagande i journalklubben (dvs. att närvara samt presentera något ämne) kan vid behov räknas som en kurs.

Senast uppdaterad: 2022-09-16