Kandidatprogrammet i fysik

Om du är intresserad av fysik och vill veta hur universum och naturen fungerar är ett bra första steg att läsa en kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet. Kandidatprogrammet i fysik är brett och har ingen speciell specialisering. Det ger studenterna alla de grundläggande färdigheterna de behöver för att fortsätta sin fysikutbildning på master- och doktorandnivå. Kandidatutbildningen kräver att studenten genomför ett examensarbete, vilket är första steget mot faktisk forskning och ger en första upplevelse av hur det är att angripa ett forskningsproblem. I vår avdelning har du möjligheten att jobba med forskare i världsklass på ämnen inom modern teoretisk fysik. All detaljerad information om formella krav och liknande kan hittas på institutionens hemsida. Du kan även ansöka till programmet från samma sida.

Kurser på kandidatnivå i fysik

Nedan hittar du en lista över kurser som ges vid avdelningen teoretisk fysik, som rekommenderas inom kandidatprogrammet i fysik för de som är intresserade av teoretisk fysik. Detaljerade kursplaner till respektive kurs samt länkar till kurssidor på Uppsala universitets studentsidor finns under respektive kurs.

Första och andra årets kurser på kandidatnivå (obligatoriska kurser)

Tredje årets kurser på kandidatnivå

Examensarbete på kandidatnivå

Kandidatprogrammet i fysik inkluderar också ett obligatoriskt examensarbete på kandidatnivå på 15 hp. Om man arbetar på ett sådant projekt i vår avdelning har man möjlighet att arbeta med aktiva, ledande forskare på diverse ämnen inom modern teoretisk fysik. Om du är intresserad av att genomföra ett examensarbete vid vår avdelning kan du titta igenom möjliga ämnen för projektet och även titta på listan över tidigare kandidatarbeten. Du är självklart inte tvingad att välja bland de presenterade ämnena, de är där som inspiration. Istället är det alltid möjligt att kontakta någon av våra medlemmar och föreslå ditt eget projekt eller fråga efter förslag på något ämne du är intresserad av.

Kontakt

Matthias Weiszflog
programansvarig kandidatprogrammet i fysik

matthias.weiszflog@physics.uu.se
018-471 3051
Rum: 12166

Senast uppdaterad: 2022-02-11