Kandidatarbeten inom teoretisk fysik

Nedan finns en lista över möjliga kandidatuppsatser vid avdelningen för teoretisk fysik. Kontakta respektive handledare för mer information.

Du är självklart även välkommen att förslå egna projekt inom de forskningsämnen som finns på avdelningen för teoretisk fysik. Ta i så fall kontakt med någon för fortsatt diskussion.

Du kan även titta på tidigare kandidatarbeten för att få en uppfattning om vad ett kandidatarbete i teoretisk fysik innebär.

Senast uppdaterad: 2022-12-22