Kandidatarbeten inom teoretisk fysik

Nedan finns en lista över möjliga kandidatuppsatser vid avdelningen för teoretisk fysik. Kontakta respektive handledare för mer information.

Du är självklart även välkommen att förslå egna projekt inom de forskningsämnen som finns på avdelningen för teoretisk fysik. Ta i så fall kontakt med någon för fortsatt diskussion.

Du kan även titta på tidigare kandidatarbeten för att få en uppfattning om vad ett kandidatarbete i teoretisk fysik innebär.


Diagrams and amplitude relations

Abstract
Diagrams play an important role in the perturbative computation of scattering amplitudes. Since the number of diagrams dramatically increases with every order in the perturbative series the traditional methods of computing amplitudes are no longer practically applicable at higher order. Recently a relation (BCJ) between scattering amplitudes (and diagrams) has been conjectured and proved for some cases in gauge and gravity theories. This relation reduces the number of diagrams drastically. The goal of this project is to study these (and other) relations on a diagrammatic level.

Kontakt
Handledare: Gregor Kälin
gregor.kaelin@physics.uu.se
+46 18 471 3248
Rum: 73138


Quantum Entanglement

Abstract
Entanglement is a very broad subject and some of its applications such as entanglement entropy are some of the topics that are in the forefront of modern research. This project has many different possibilities. The starting point is entanglement in quantum mechanics which can be followed by focusing on its geometric approach, entanglement in quantum field theory or for very determined students entanglement entropy in black holes.

Kontakt
Handledare: Konstantina Polydorou
konstantina.polydorou@physics.uu.se
+4618 471 3244
Rum: 73134