Tillgängliga masterprojekt

Om du vill göra ett masterarbete vid vår avdelning kan du nedan hitta en lista över möjliga projektämnen. Om du är intresserad av ett av de föreslagna ämnena kan du kontakta den associerade handledaren.

Du är självklart även välkommen att komma till oss med egna idéer för projekt och diskutera. I så fall, titta gärna igenom forskningsämnena för vår avdelning och kontakta någon medlem av forskningsgruppen som intresserar dig mest. Eller bara kontakta vem som helst av våra medlemmar för att diskutera vad du är intresserad av att göra.

Du kan också titta på tidigare masterarbeten för att få en uppfattning om vad ett kandidatarbete i teoretisk fysik innebär.